Какво се случва с тежките ученически раници и къде е разковничето на проблема?


Какво се случва с тежките ученически раници и къде е разковничето на проблема?
Снимка: Книжарница "Елфите"

Всекидневието на учениците е пълно с предизвикателства и едно от тях са тежките ученически раници. Оказва се, че въпреки всички мерки за олекотяването на раниците на децата в училище, проблемът е все още на масата. Шкафчета за всички ученици, дигитална раница, свързаните с тях системи и програми не функционират и не са приложими за голяма част от училищата в страната. 

От началото на учебната година в Регионалния инспекторат по образование (РУО) на Министерство на образованието и науката (МОН) има постъпили няколко сигнала за тежки раници (информация на Радио Варна).  От отговор на МОН по изпратено запитване на Радио Варна стават ясни няколко основни неща:

1. "В класната стая в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование учителят определя методите и средствата за провеждане на образователния процес. Учителят решава дали да се ползва или не ,,Дигиталната раница“ в час. "

2. "Преценка на учителя е в кой час какви учебници и тетрадки трябва да носят учениците. "

3. "По преценка на учителя електронно четимите учебници може да се ползват вкъщи, а печатните издания да се съхраняват в училище и да се ползват в час. "

4. "МОН препоръчва на директорите на училищата да продължават да прилагат училищните политики за олекотяване на ученическите раници или да въведат нови в зависимост от спецификата на конкретното училище; както и:

– да създадат организация, при възможност, за последователно провеждане на учебните часове по един и същ учебен предмет в рамките на учебния ден;

– да информират по подходящ начин родителите при избора на ученическата раница, на допълнителните тетрадки, несесерите и други, да се взема предвид и тяхното тегло и обем; за ангажимента им да оптимизират съдържанието на раницата за следващия ден;

– за осъществяване на училищната подготовка в учебния час да се използват само одобрените учебници и учебни комплекти. Когато към учебния комплект има одобрено повече от едно учебно помагало, учениците да носят само необходимото за конкретния учебен час.

Препоръчаните от учителя допълнителни учебни помагала да се ползват или само за работа в клас и да се съхраняват в училището, или да се ползват само за работа вкъщи;

– да се създаде необходимата организация за ползване на електронно четимите учебници в учебния час, а печатните издания да се ползват вкъщи, за самостоятелна подготовка. "

5. "Всяко училище би трябвало да прилага политика за олекотяване на ученическите раници на учениците от I до VII клас.

Учебният процес се организира от учителя, който преподава съответния учебен предмет. В началото на всяка учебна година в училищата се провеждат родителски срещи, на които може да бъде обсъдена организацията на учебния процес, в т.ч. и кои учебници и учебни помагала ще се съхраняват в училище, начина на ползване на електронно четимите учебници и други въпроси, които вълнуват родителите. "

Политиките на МОН се осъществяват от директори и учители по тяхно усмотрение или с други думи казано "Царят дава, пъдарят не дава". Когато проблемите са ясно дефинирани и има адекватни мерки за преодоляването им са необходими адекватни и подготвени хора, които да осигурят прилагането им, за да се постигнат положителни резултати.

Добри практики за дигитализация със средства от МОН, различни европейски програми и проекти, както и дарения споделят столични и пловдивски училища. Не малко училища са въвели ред и стандарти, позволяващи активно ползване на училищните шкафчета, макар и само за учениците от началния етап на обучение. Това, което се случва на практика в повечето учебни заведения обаче е не само неефективно, но и доста смущаващо. 

Провеждат се родителски срещи в началото на всяка учебна година, на която родители са съветвани от учители относно покупката на ученически раници, несесери, тетрадки и пособия без никакви компетенции и познаване на пазара. Още по-интересно е, че насоките твърде често са конкретизирани като марки и търговски вериги.

На същите родителски срещи, същите учители, уведомяват родителите за всички допълнителни помагала (сборници и тетрадки), които трябва да закупят и задължително да носят в училище, наред с всички останали учебници, учебни тетрадки, тетрадки за работа в клас и тетрадки за домашна работа.

На много места в ученическите шкафчета се съхраняват само пособията за часовете по рисуване и физкултура (не винаги). На деца и родители се вменява чувство за вина, било то за "грешен избор на раница" или за "носене на ненужни вещи".

Кой е отговорен за здравето на децата ни и как да се разреши проблемът  с тежките ученически раници - „всеки сам си преценя“.

Етикети:
Iwoman.bg

Още от Любопитно


Реклама

Ако накараш човек да се усмихне, променяш света. Може би не целия свят, но поне неговия.

Най-четени | Най-нови


виж всички виж всички
Реклама