Стоян Мавродиев: ББР ще осигурява финансова помощ по Механизма за свързване на Европа


Стоян Мавродиев: ББР ще осигурява финансова помощ по Механизма за свързване на Европа
Снимка: Архив

Механизмът за свързване на Европа отпуска безвъзмездна помощ за проекти, реализирани в някой от секторите  “Енергетика“, “Транспорт“ и „Телекомуникации“. Водеща цел на Механизма е да се създадат съвместими информационни платформи и непрекъсната инфраструктура. До момента партньори него са Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и няколко европейски национални банки за развитие от Испания, Франция, Полша, Унгария и Словения .

Българската банка за развитие, която в момента се ръководи от екипа на Стоян Мавродиев, също ще отпуска финансиране на одобрени проекти и по тази инициатива. С цел да подпомогне българските фирми, които имат интерес за участие по тази програма, ББР може да осигури финансиране за различните етапи от проекта, като допълни безвъзмездната европейска помощ с кредитен ресурс.

За да бъде одобрен един проект, той трябва да отговаря на определени показатели, свързани с целите на Механизма за осигуряване на свързаност и намаляване на въглеродния отпечатък. Кандидатите трябва да имат предвид минималните размери на безвъзмездната помощ от Европейската комисия и финансирането от страна на Българска банка за развитие, които съответно са 1 млн. и  е 5 млн. евро. Кандидатстването може да продължи до 2021 г.

В България има 20 компании, чиито проекти са били одобрени до края на 2019 г. Тези, които са получили финансиране, са го използвали за проучвателни дейности, за иновации и модернизация, както и за подобряване на транспорта и цялостната инфраструктура, включително и ЖП линиите.

Какви са формите на финансова помощ?

За кого е предназначено безвъзмездното финансиране?

Всеки проект, за да се реализира, се нуждае от средства, като много компании се нуждаят от външни източници за инвестиция. Механизмът за свързване на Европа осигурява от 50% до 100% покриване на разходите. Приоритетно средства се отпускат за закупуване или изплащане на оборудване, както и за изграждане на инфраструктура.

Важни условия са разходите да бъдат осчетоводени по време на проекта, да могат да бъдат проследени. Ако в бъдещ период има някакви загуби или отчисления, те не влизат в нормата за допустими разходи. Също е важно да се отбележи, че обществени поръчки за реализиране на проекти по Механизма могат да бъдат възложени не само от държавите-членки на Европейския съюз, но и директно от Европейската комисия.

Каква е целта на финансовите инструменти на ЕС?

Когато ЕС отпусне финансиране по проект и той успее да привлече допълнителни средства от частния бизнес, това означава, че този финансов инструмент си е свършил задачата и е успял да стимулира даден процес. Естествено, проектите трябва да и добавена стойност и да са дългосрочни. Европейският съюз дава възможност компаниите кандидатстващи за финансиране да използват и заеми и гаранции, които да намалят процента на риск и да улеснят реализирането им.

Българската банка за развитие предоставя средства на фирмите, които са одобрени за безвъзмездна помощ. Бюджетът на Механизма за свързване на Европа е 196 млн. евро, като фирмите могат да кандидатстват по него и след одобрение на кредита.

Етикети:
Iwoman.bg

Още от Един мъж:


Реклама

Някъде там има друг малък особняк, който ще ни обича и ще ни разбира, ще целуне нашите странности и всичко ще бъде наред.

Кари Брадшоу

Най-четени | Най-нови


виж всички виж всички
Реклама