Технологиите в градското управление и сигурност с финансиране от СОПФ


Технологиите в градското управление и сигурност с финансиране от СОПФ
Снимка: Личен архив

С все по-голямата урбанизация и непрекъснатото нарастване на населението в градските зони, възникна необходимостта от все по-сериозни мерки за сигурност. С навлизането на новите технологии е неизбежно тяхното използване и за изграждането на системи за сигурност в градовете. Едно от звената им е видеонаблюдението. В Столична община системата за видеонаблюдение стартира през 2007-а година и включва над 220 училища и детски заведения и над 130 публични площи, които са общинска собственост. Към тях се причисляват пешеходни зони, подлези, градски градини, паркове, гробищни паркове, паметници, уязвими точки от инфраструктурата на София, входно-изходни точки на столицата и др. За да спомогнат развитието на системата, от Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ) отпуснаха средства (за период 2015-2018) в размер на 5 076 572 лева, съобщи председателят на Управителния съвет на СОПФ Орлин Алексиев.

Но нека разгледаме как се развиват градовете ни днес. През последните години усилено се говори за така наречените „умни градове“. При тях технологиите са ключът в управлението на всички техни активи – болници, училища, транспорт, системи за почистване, ВиК мрежи и много други. Необходимостта от технологично управление съществува поради високия процент на живеещите в тях. Екстраполационен анализ на ООН от 2017-а година твърди, че в бъдещите 30 години 66% от цялото население на земята ще живее в градовете (пише Капитал). Поради тази тенденция, предизвикателствата, свързани с живота на много хора, обитаващи малки, концентрирани пространства, ще стават все по-големи.

Българските градове и в частност столицата София, бавно, но сигурно въвеждат разнообразни системи за управлението на различни аспекти от управлението на един град. Така например, към днешна дата в София, електронните табла, уведомяващи за времето на пристигане на автобусите от градския обществен транспорт, работят и предлагат акуратна информация на ползващите го.

Но едно от основните предизвикателства при постоянно увеличаващият се брой хора, живеещи в градовете, е обезпечаването на тяхната сигурност. Благодарение на видеонаблюдението хората в едно населено място или обитаващи определена обществена институция, могат да бъдат предпазени от престъпления и тероризъм. В същото време то помага за по-доброто управление на обстановката при природни бедствия или други извънредни ситуации. Системата за видеонаблюдение е неизменен помощник на контролните органи при разрешаване на престъпления и разбира се, не на последно място – управление на трафика.

Стратегията за сигурност на Столична община определя основните насоки на Столична община (СО) за доизграждане и поддържане на съществуващата структура за сигурност. Тя обхваща географски територията на СО, която е съставена от 4 града (София, Нови Искър, Банкя и Бухово) и 34 села, заедно с прилежащите им територии, допълни общинският съветник Орлин Алексиев.

За да може да бъде обработена информацията от данните, подавани от всички камери, са изградени 4 Оперативно дежурни центъра и видеонаблюдение (ОДЦВ), където се води дежурство 24 часа, 7 дни в седмицата.

От средствата, предоставени по направление сигурност, 2,5 млн. лева са усвоени за изграждане на система за видеонаблюдение в общинските детски градини и училища. Над 2,1 млн. лева са разходвани за организиране на видеонаблюдението на публични площи.

През настоящата 2019-а година със средства от СОПФ ще се финансира разширение на видеосистемата за наблюдение, включваща кварталите „Д. Миленков" - район „Искър", ж.к. Красна Поляна, квартал Орландовци и квартал Абдовица, като за целта са гарантирани 169 000 лева, допълни още Орлин Алексиев.

Етикети:
Iwoman.bg

Още от Един мъж:


Реклама

Мъжете може да са открили огъня, но жените са открили как да си играят с него.

Най-четени | Най-нови


виж всички виж всички
Реклама