Започва нов проект срещу насилието в училище


Започва нов проект срещу насилието в училище
Снимка: 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“

Нов двугодишен проект за превенция на насилието в училище започва Институт по социални дейности и практики (ИСДП) в партньорство с „Асоциация Родители“. Проектът се казва CARING – „Да предизвикаме социалните норми, за да намалим насилието в училище“ и обхваща 8 училища в София и страната.

Основните му цели са три:

- да се повиши информираността на ученици, учители и родители за това как някои социални норми и стереотипи допринасят за различни видове тормоз в училище и как те да се променят. Пример за такива социални норми са: „момчетата, които плачат, ги смятат за слаби“, „момчетата винаги трябва да се защитават, дори и ако това означава да се бият“, „момичетата трябва да имат дълги коси и да се обличат дамски“, „момичетата се нуждаят от повече закрила, отколкото момчетата“;

- да се предложат инструменти на учителите, чрез които да изграждат толерантна и ненасилствена комуникация и поведение;

- да се засили чувствителността на младите хора към действията, които водят до агресия и да бъдат насърчени към прояви на разбиране, подкрепа, емпатия.

В момента тече първият етап на проекта, в който се прави изследване и оценяване на текущата ситуация чрез онлайн въпросници и фокус групи сред учениците. През ноември тази година предстои тридневно обучение на фасилитатори от училищата, които на свой ред ще обучат по минимум 10-ма от своите колеги през януари и февруари догодина. Ще се проведат по 5 срещи за подкрепа на обучените учители от март 2024 г. до април 2025 г.

Паралелно с работата с преподавателите от април 2024 до януари 2025 г. ще тече и дейността, насочена към учениците на възраст от 13 до 18 години. По 8 ученика от всяко училище (4 момчета и 4 момичета) ще преминат тридневно обучение за това как да демонстрират и насърчават позитивно поведение сред съучениците си. След това групи от по 10 младежи ще подготвят инициативи, свързани с каузата и ще ги представят. През първото полугодие на следващата година се планира и провеждането на тематични родителски срещи

Проектът CARING e продължение на международна кампания срещу насилието в училище REVIS, която се проведе от ИСДП през 2021 и 2022 година в 10 училища в град София, Шумен и Ловеч. По време на кампанията на учениците беше дадена възможност да разработят свои решения за предотвратяване на насилието между връстниците си.

Трябва да се знае

Всяко 6-то българско дете е било подложено на физически тормоз в училище (16,5%), а над една трета от учениците у нас (35%) са преживели унижение или обиди в клас. Данните са от изследване, направено по поръчка на УНИЦЕФ, което е проведено в периода 2019-2020 година.

Има различни видове насилие – физическо, психическо, сексуално, кибернасилие, тормоз. Всеки от тях оставя своите белези върху детето – вреди на физическото и психичното му здраве и развитие, на способността му да учи и да изгражда отношения с други хора, да бъде пълноценен възрастен и родител.

Етикети:
Iwoman.bg

Още от Семейство


Реклама

Най-красивият грим за една жена е страстта.

Ив Сен Лоран

Най-четени | Най-нови


виж всички виж всички
Реклама