Независимо дали приемат, или отказват, жените изпитват еднакво удоволствие от това, че са искани.

Овидий

Нов цитат Сподели

Последно от iWoman