Мерките срещу COVID-19, които ще се спазват в родните училища


Мерките срещу COVID-19, които ще се спазват в родните училища
Снимка: Getty Images/Guliver

Нито един организационен модел не може да бъде системно приложен за всички училища в неговата цялост. Това е водещо заключение в държавния списък с насоки за работа на училищата през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19.

Документът е дълъг 31 страници и в него се съдържат препоръките за мерки, които да бъдат взети за предпазване на децата и младежите в училище. И макар държавата да казва, че не може да приложи един модел, приема, че водеща трябва да е стратегията на дистанция между учениците от различни паралелки и класове. Дори и тя обаче не била панацея – "очакваме тя да се прилага където и доколкото е възможно", пише в насоките. Само че прилагането ѝ не е задължително, според същия документ.

Какво е задължително тогава?

На първо място – спазването на общите здравни мерки. Припомняме, че те са дистанция, дезинфекция и дисциплина. С други думи, държавата очаква от учениците и учителите да спазват дистанция, но не задължава училищата да разработят специфична стратегия различните паралелки и класове да стоят на дистанция. Или казано по-просто – пазете дистанция, но няма да ви казваме как, поне не от министерството.

И още задължително – трябва да се носи маска или шлем, т.е. по избор едно от двете, навсякъде в общите закрити части на училището. Това значи преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене). Учителите пък задължително са с маска или шлем, когато преподават в класната стая, но слагат по желание маска или шлем ако преподават само в една паралелка. В класната стая учениците са с маска или шлем по желание. И ученици, и учители задължително са с маска или шлем в училищните автобуси.

Дезинфекцията в училище също е задължителна. Необходимо е ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове в училища, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час. Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща специално внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, лабораториите, работилниците, в които повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите се дезинфекцират във всяко междучасие. Във всички санитарни помещения и тоалетни в училищата е необходимо да се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука.

За да бъде подчертана ролята на личната отговорност, в училище ще има разговори от по 5-10 минути с децата – защо е важно да изпълняват дори мерки, които са само препоръчителни.


Ако има случай на COVID-19 или съмнение за такъв

В училището трябва да има предвидено специално помещение, където да бъде изолиран ученик с грипоподобни симптоми. Такива симптоми са – температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария. Посочени са „и други”, като не е ясно какво означава това. Дори при един такъв симптом – умора например, съответният ученик трябва да бъде изолиран в специалното помещение и да му се постави маска „според възрастта”. Уведомяват се незабавно родителите и те следва да се консултират с личния лекар на детето, първо по телефона – и „по възможност” да използват личен транспорт. За да се върне в клас дете, за което е имало съмнение за COVID-19, изрично е необходима бележка от лекар. А помещението за изолация, където то е било, се дезинфекцира след като детето го напусне.

Ако с PCR тест бъде потвърден случай на COVID-19, съответната РЗИ се уведомява и тя прави списък с контактни лица, от което зависи дали под карантина ще бъдат поставени няколко деца, учители, паралелка, паралелки или дори цялото училище. "При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на детето и още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми", пише в указанията.

Освен това – да има "медицински филтър", което означава да не се допускат в училище "лица във видими нездравословно състояние".

Кога се преминава към дистанционно (електронно) обучение – при преминаване на специално определена от здравното министерство граница на заболели от COVID-19.

Етикети:
Iwoman.bg

Още по темата


Още от Семейство


Реклама

Не е чудо да имаш сто приятеля. Чудо е да имаш един, който да е на твоя страна, когато стотици са против теб.

Най-четени | Най-нови


виж всички виж всички
Реклама