Петър Дънов: Всички болести водят началото си от пресищането


Петър Дънов: Всички болести водят началото си от пресищането

Всички болести водят началото си от пресищането. Докато човек спазва Божиите закони, всяка клетка в неговия организъм е подложена на обновяване. Щом престане да спазва тия закони, клетките му започват постепенно да се рушат. Всяка отрицателна мисъл, всяко отрицателно чувство предизвикват особени сътресения, особени експлозии в клетките на човешкия организъм. Тези сътресения се отразяват болезнено върху неговия организъм. Причината за всички болести се крие в човешката крива и отрицателна мисъл.

Мислите на човека проникват в междумолекулното пространство на мозъчната нервна система, а чувствата - в междуатомното пространство на симпатичната нервна система. В това именно се заключава разликата между мислите и чувствата на човека. Ако човек подпуши някоя своя мисъл, т.е. не ѝ даде възможност да се реализира, тя ще предизвика взрив в мозъчната нервна система. Ако пък подпуши някое свое чувство, то ще предизвика взрив в симпатичната нервна система.

Няма по-силна отрова от отрицателните мисли, чувства и състояния на човека. Страхът, омразата, съмнението, подозрението са такива отрови. Те са утайки, които се наслояват в кръвта и я тровят. Може ли при такива състояния човек да бъде здрав?

Дисхармоничните мисли разстройват мозъчната нервна система: дисхармоничните чувства разстройват симпатичната нервна система, а дисхармоничните постъпки разстройват мускулната и костната система. Физическият и психическият живот са тясно свързани.

Нашите нечисти мисли и желания по някой път оставят утайки в съзнанието ни, вследствие на което се зараждат ред болезнени състояния. Тези утайки се натрупват върху духовното тяло на човека и произвеждат вътрешни пертурбации. Отрицателните мисли правят човека нервен и неразположен. За да се освободи от лошите и отрицателни мисли, човек трябва да работи върху самовъзпитанието си.

Докато мисли, човек знае мястото на всяка дума и никога не петни езика си. Щом езикът му е чист, и тялото му ще бъде здраво. Внесе ли една нечиста дума в езика си, той петни мисълта. А щом мисълта му е опетнена, той внася отрова в организма си и след време заболява.

Всяка лоша дума се отразява вредно върху черния дроб. Хигиената забранява на човека да си служи с отрицателни, дисхармонични думи. Върви ли против хигиената, човек разстройва черния си дроб. Щом се разстрои черният дроб, разстройва се и нервната система, както и храносмилането. Изобщо, лошите думи се отразяват зле върху здравето. Ако искате да бъдете здрави, служете си с добри, положителни думи.

Топлината и светлината, които се образуват от човешките чувства и мисли, се отразяват или благоприятно върху организма, или разрушително. Това зависи от техните трептения. Колкото по-високи и многобройни са техните трептения, толкова по-благотворно е действието им върху човешкия организъм.

Човек трябва да мисли само 50% за себе си, това трябва да е един максимум, и 50% за окръжаващите го, ако иска да изпълни Божия закон. Човек не трябва да занемарява себе си, но не може да занемари и своите ближни. Вследствие на това се раждат боледувания.

Щом се увеличи умствената дейност на човека, намалява се дейността на физическото тяло. Тази е причината, задето повечето хора днес са много нервни. Колкото е по-голяма дейността на ума, толкова по-слаб е човек. За да не се изтощава нервната му система, част от умствените сили трябва да се прелеят в сърцето. Силите на организма са резултат на сумата от силите на ума и сърцето.

Ако търсите причината за заболяването на ушите и на очите, ще я намерите в задната част на мозъка. Когато функциите на задната част на мозъка не стават правилно, човек страда от болка в очите и в ушите. Когато слепоочната част на мозъка не функционира правилно, човек се оплаква от болки в устата. Като знаете, че мозъкът е причина на много заболявания, дръжте го в изправност. Когато говорим за изправност на мозъка, имаме предвид мислите, които минават през него. Ето защо за здравословното състояние на мозъка трябва да държим отговорни мислите, а за здравословното състояние на сърцето - чувствата. Всяка мисъл носи на човека или благо, или отрова. Същото се отнася и до чувствата и желанията на човека. При това има мисли и чувства, които оказват своето въздействие върху организма веднага, а други - след време.

Две причини могат да предизвикат отслабване на очите: тревоги и неправилна мисъл. Ако могат да се преодолеят, зрението ще се усили. Бог не е създал човека с очила.

Причината за отслабването на зрението е, че сегашните хора нямат дълбока философска мисъл, каквато са имали първите човеци, хората на древната мъдрост. Днес хората живеят, без да знаят защо живеят. Те са смутени, не знаят какво им носи утрешният ден. Какво ще отговорите на въпроса, защо живеете? Живеем, за да се усъвършенствуваме, живеем за Бога. Ако ви поставят на изпит, ще издържите ли? Когато живее за една идея, човек е готов на всички жертви. Ето защо идеята, за която човек е готов на всички жертви, трябва да заслужава това.

Очите на човека са в услуга на неговия ум. Докато умът му функционира правилно, и очите му ще бъдат здрави. Започне ли умът да отслабва, и физически очите на човека постепенно отслабват. Човек, в когото милосърдието работи, винаги има здрави очи и уши.

Забелязано е, че добрите мисли и чувства се отразяват благотворно върху храносмилателната система, а лошите - неблагоприятно. Лакомството и чрезмерното желание на човека да се удоволствува разстройват стомашната му система. Когато стомахът не работи, и мозъчната система се разстройва. Срещнете ли човек с изсъхнало лице, жълт, неразположен за работа, ще знаете, че храносмилателната му система не е в изправност. Той не може да работи, гледа на всичко мрачно, няма вяра в живота.

Главоболието се дължи на нарушаване законите на правата мисъл. Изправете мисълта си и главоболието ще изчезне.

Сприхавостта и нервността на човека се дължат на излишна умствена енергия, която се натрупва в носа. Излишната умствена енергия разстройва нервната система, затова не претоварвайте мисълта си с излишни грижи и дребнавости.

Питате: на какво се дължат нещастията в живота ни? Една от съществените причини за това е безразборното изтребване на млекопитаещите, на безразборното убиване на хора. Когато душите на убитите отидат в астралния свят, те внасят условия за нервни болести и разстройства между хората. Убитият разбойник се движи свободно между слабохарактерните хора и им внушава чувство за отмъщение.

На добрия човек краката са здрави, на справедливия - ръцете, на разумния - ушите, на истинолюбивия - очите. Ако човек обича Бога, и умът му ще бъде добре развит.

Когато човек изгуби или занемари една своя добродетел, едновременно с нея той изгубва онзи орган, който е в услуга на тази добродетел. И когато изпадне в областта на греха, човек постепенно започва да се атрофира: краката, ръцете и останалите органи.

Ако всички служите на любовта, болни няма да има. Щом имате ревматизъм, малка ви е любовта. Всяка болест се дължи на един вътрешен недоимък или на недоимък на светлина, или на недоимък на доброта, или на недоимък на сила. Не можеш да обичаш и да бъдеш болен, това са две несъвместими неща. Щом обичаш, лицето ти не може да бъде тъмно, очите ти не може да бъдат мъгливи. Любовта носи живот.

В мозъка се намалява фосфорът, понеже любовта се е намалила. Всички елементи, които съществуват на физическото поле, се подчиняват на любовта, а също и тези елементи, от които са създадени духовният и умственият свят.

Щом се намали надеждата у човека, идват болести. Щом се намали вярата - идват други болести. Щом се намали Любовта, идват най-лошите болести. Когато ги усилите - болестите ще си отидат.

Хората боледуват, защото са нарушили закона на истината. Който иска да изправи живота си, да възстанови здравето си, той трябва да възлюби истината.

Етикети:
Iwoman.bg

Още от Здраве


Реклама

Един имаше, който ме разплакваше. Обичах го, повече от всички, които ме разсмиваха..

Елиф Шафак, "Любов"

Най-четени | Най-нови


виж всички виж всички
Реклама