Разлика в заплащането между мъжете и жените: ЕП прие нови мерки


Разлика в заплащането между мъжете и жените: ЕП прие нови мерки
Снимка: iStock

Нови закони ще задължават дружествата от ЕС да оповестяват информация, която да позволява на служителите да сравняват заплатите и да съобщават за разлики в заплащането на жените и мъжете.

Съгласно правилата, приети днес на пленарното заседание на Парламента с 427 гласа "за", 79 гласа "против" и 76 гласа "въздържал се", структурите на заплащане за сравнение на равнищата на заплащане ще трябва да се основават на неутрални по отношение на пола критерии и да включват неутрални по отношение на пола системи за оценка и класификация на работните места. Обявите за свободните работни места и длъжностите ще трябва да бъдат неутрални по отношение на пола, а процесите на набиране на персонал да се провеждат по недискриминационен начин.

Ако отчитането на заплащането показва разлика в заплатите на жените и мъжете от най-малко 5%, работодателите ще трябва да извършат съвместна оценка на заплащането в сътрудничество с представителите на работниците си. Държавите членки ще трябва да въведат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, например глоби, за работодателите, които нарушават правилата. Работник, който е претърпял щети в резултат на нарушение, има право да поиска обезщетение. За първи път в обхвата на новите правила бяха включени междусекторната дискриминация и правата на небинарните лица.

Забрана на поверителността при заплащането

Правилата предвиждат, че работниците и техните представители ще имат правото да получават ясна и пълна информация за индивидуалните и средните равнища на заплащане, групирани по пол. Поверителността при заплащането ще бъде забранена; не следва да има договорни условия, които да ограничават работниците да оповестяват възнаграждението си или да търсят информация за същата или други категории възнаграждения на работниците.

Прехвърляне на доказателствената тежест

По въпроси, свързани със заплащането, доказателствената тежест ще се прехвърли от работника към работодателя. В случаи, когато работникът счита, че принципът на равно заплащане не е приложен и сезира съда, националното законодателство следва да задължи работодателя да докаже, че не е имало дискриминация.

Етикети:
Iwoman.bg

Още по темата


Още от Кариера


Реклама

Мъжете може да са открили огъня, но жените са открили как да си играят с него.

Най-четени | Най-нови


виж всички виж всички
Реклама